Jesenný mesiac október patrí k tomu, keď na sklonku jesene obecný úrad navštívia naši drahí dôchodcovia a starí rodičia. Tak tomu bolo aj 16.10.2019.cKu príležitosti úcty k starším bolo tento rok rozposlaných 208 pozvánok seniorom v našej obci Novoť vo veku 70 a viac rokov.

Na úvod našich drahých svojim príhovorom privítal pán starosta Mgr. Radoslav Kozák PhD., o milú atmosféru sa postarala hudobná skupina Valery Band a o pohostenie sa postarali pracovníčky obecného úradu a prevádzky obce Novoť. Náš drahý duchovný otec Štefan Hrbček našich spoluobčanov povzbudil milým slovom počas posedenia.

Podujatie ukončil pán farár slúžením svätej omše za dôchodcov našej obce v kostole Narodenia Panny Márie v Novoti.