Obec Novoť dňa 17.októbra 2017 zorganizovala stretnutie dôchodcov v rámci mesiaca úcty k starším. Stretnutie bolo zahájené slávnostným príhovorom Ing. Dušana Jendrašíka – prednostu OcÚ, ktorý nezabudol vyzdvihnúť ich významné miesto v spoločnosti, ktoré by malo byť príkladom pre každého mladého človeka.

Aj keď sú už seniori na zaslúženom odpočinku, stále sú plní elánu a tak si takmer neuvedomujeme ich pribúdajúce roky. Nechýbala ani živá hudba. Svojimi piesňami spestrili atmosféru podujatia novotskí harmonikári Brodecovci.

A keďže i slovo dokáže príjemne pohladiť, vyslovujeme seniorom veľké ĎAKUJEM za ich celoživotnú prácu.

 

„Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale ten, kto veľa dáva. Ten, kto je schopný dávať seba samého.“