Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach bude v našej obci v časti obce Šoltýstvo prerušená distribúcia elektrickej energie a to: vo štvrtok v čase od 8:00 najneskôr do 19:00 h od č.d. 59 po č.d. 82 a v piatok, pondelok a utorok v čase od 8:00 najneskôr do 20:00 h od č.d. 49 po č.d. 82