Počet obyvateľov k 1.1.2020: 3 700

 

Počet obyvateľov k 31.12.2020:

3 710 priemerný vek: 32,8

mužov:

1 850 priemerný vek: 32,1

žien:

1 860 priemerný vek: 33,5

 

Počet sobášov:

26

 

Počet narodených detí:

chlapcov:

dievčat:

 

71

34

37

 

Počet zomrelých:

mužov:

žien:

 

34

21

13

 

 

Štatistika Obce Novoť za rok 2020 PDF