Počet obyvateľov k 1.1.2019:   3 654

 

Počet obyvateľov k 31.12.2019:

3 700       priemerný vek: 32,7

mužov:

1 842       priemerný vek: 32,1

žien:

1 858       priemerný vek: 33,4

z toho počet detí do 15 rokov: 942

463 chlapcov a 479 dievčat

počet občanov nad 15 rokov: 2 758

1 379 mužov a 1 379 žien

 

Počet sobášov:

16

 

Počet narodených detí:

chlapcov:

dievčat:

 

81

38

43

 

 

Počet zomrelých:

mužov:

žien:

 

22

13

9

 

Počet prihlásených občanov:

Počet odhlásených občanov:

23

36