Včera, po ťažkej chorobe skončil svoju pozemskú púť náš bývalý duchovný otec vdp. Rudolf Vetrík vo veku 67 rokov. V našej farnosti pôsobil viac ako 11 rokov a prežil medzi nami najkrajšie roky svojho kňazského života. Počas jeho pôsobenia sa v našej farnosti vybudovala Lurdská jaskyňa. Posledné roky pastorácie pôsobil ako výpomocný duchovný vo farnosti Oravská Polhora. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť jeho najbližším pozostalým a aj touto cestou sa s ním naposledy lúčime. Pohreb zosnulého duchovného otca bude v utorok o 1000 h vo farskom kostole v Oravskej Polhore.