Doručovateľky budú doručovať obyčajnú poštu a oznámenia o uložení doporučenej zásielky, ktorú si občania vyzdvihnú na pošte v Zákamennom. Všetky úkony ako odoslanie zásielky, úhrada platby, výber peňazí bude možné vykonať na najbližšej pobočke pošty v Zákamennom.