Vážení spoluobčania,

Vedenie obce Vás informuje, že zajtra (štvrtok 30.7.) začne rozsiahla rekonštrukcia hlavnej cesty. Chceme Vás preto poprosiť o ohľaduplnosť a trpezlivosť. Rozsah prác sa nedá urobiť bez obmedzenia premávky. Práce na ceste budú prebiehať postupne v troch úsekoch smerom od Podešťanská, Podkopec (križovatka), Zimnicová a úsek sa uzavrie pri obecnom úrade.

Obec investovala nemalé prostriedky a energiu do opravy okružných ciest v obci z dôvodu, aby bol prechod z jedného konca na druhý možný aj mimo hlavnej cesty.

Preto buďme k sebe ohľaduplní a jazdime opatrne, nebudú to ľahké týždne, no odmenou nám bude opravená cesta a verím, že aj krajšie a kultúrnejšie prostredie v obci.