Nová sála KD privítala 43 rodín, ktoré spoločne vytvorili jednu veľkú farskú rodinu a tiež mladých, ktorí boli ochotní prísť a venovať svoj voľný čas deťom v tvorivých dielňach alebo inom programe. O skvelú hudobnú zábavu sa postaral DJ Led - čiže "náš" Erik. Začiatok plesu patril našim deťom, ktoré si pripravili krátke divadielko s názvom „Vianočná dielňa“. Počas plesu bol pripravený pre rodiny bohatý zábavný program: vystúpenie kúzelníka, súťaže, tvorivé dielne, Erko-tance a iné. Veľkým obohatením počas plesu boli vystúpenia Dávida a Adelky, ktorí nás potešili svojou živou hudbou na heligónke a husličkách. Aj tento rok sme mohli na plese privítať majstra sveta vo fitnes Beňa, ktorí sa predviedol ako naozajstný showman. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým rodinám, ktoré pripravovali tento ples, obecnému úradu, p. farárovi za podporu a požehnanie a všetkým dobrodincom, rodičom, deťom a mladým za účasť. Najväčšia vďaka a chvála patrí Pánu Bohu za to, že nás miluje, stará sa o nás a naše dobro a že to mal všetko pod kontrolou.

S prianím všetkého dobrého a Božieho požehnania v Novom roku 2020 za spoločenstvo rodín Oľga Durčáková.