Riaditeľstvo ZŠ a MŠ Novoť oznamuje rodičom žiakov 6. až 9. ročníka v základnej škole, že od pondelka 22.6.2020 sa obnovuje vyučovanie aj pre starších žiakov 6. až 9. ročníka za určitých bezpečnostných opatrení. Účasť na vyučovaní v škole je DOBROVOĽNÁ – čiže závisí od rozhodnutia každého rodiča, či pošle do školy dieťa, alebo nie.

Záujem o dochádzku do školy a o odoberanie obedov potvrdia rodičia cez Správu v EDUPAGE najneskôr do štvrtka 18.6.2020 do 24:00 hodiny.

Žiadame Vás, aby ste do školy neposielali deti s príznakmi ochorenia! Každé dieťa pri príchode do školy prinesie Vyhlásenie, že neprejavuje príznaky ochorenia. Všetky potrebne informácie sú zverejnené na webovej stránke školy.