Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že na základe odporúčania Krízového štábu Okresného úradu, regionálnej hygieničky a so súhlasom zriaďovateľa sa od pondelka 22.03. obnovuje výučba aj na 2. stupni ZŠ. Podmienkou je negatívny test na COVID-19 žiaka aj rodiča, nie starší ako 7 dní. Všetky podrobnosti sú zverejnené na webovej stránke školy. 

ZŠ s MŠ Novoť