Na základe výzvy č. 1/2018 Žilinského samosprávneho kraja  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018

v rámci programu: Aktívny človek = Aktívna spoločnosť

podprogramu: 2 – Športové centrá

bola Obci Novoť schválená dotácia vo výške 900,- € na projektKrajšie detské ihrisko – revitalizácia detského ihriska - upravenie podložia pod preliezkami“

Celková výška nákladov na projekt bola 1303,40 € s DPH.

 

Podložie pod preliezkami pri budove Materskej školy tvorili kamienky, ktoré nezabezpečovali pevný podklad a sťažovali deťom pohyb a stabilitu pri hrách. Pri chôdzi sa zabárali a znečisťovali si obuv i odev, zároveň kamienky poškodzovali budovu – fasádu i okná pri údržbe a kosení dvora. Túto situáciu sa podarilo vyriešiť. Z poskytnutej dotácie obec zakúpila bezpečné dopadové podložky z recyklovateľnej gumy, a tým zabezpečila bezpečnosť pri každodennom pobyte detí vonku.