Obec Novoť oznamuje občanom, že od cca 13.2.2018 bude firma DOPSTAV-obchodná a stavebná spoločnosť realizovať zatrubnenie ľavostrannej priekopy smerom na Poľsko popri hlavnej ceste od Obecného úradu po Materskú školu.

Pri stavbe budú porušené vjazdy do bočných ulíc a vjazdy k rodinným domom popri hlavnej ceste,ktoré budú uvedené do pôvodného stavu.

Prosíme občanov dotknutých nehnuteľností pri hlavnej ceste o vyznačenie odpadových potrubí a iných inžinierských sietí od svojich domov.

Ďakujeme za pochopenie.