Ďakujeme Nadácii Volkswagen za poskytnutý príspevok v rámci výzvy: Vzdelávanie v technike.

Projekt „Ako si urobíš, tak budeš hrať“  bol zameraný  na rozvoj technických zručností detí, ktoré navštevujú stolnotenisový krúžok. Deti sa naučili techniku lepenia poťahov na raketu – správne naniesť lepidlo, nalepiť poťah na drevo, obstrihnúť tvary rakety, olepiť raketu páskou, vyčistiť povrch čističom, naučili sa bezpečne rozložiť a zložiť stolnotenisový stôl, zvládnuť celú technickú prípravu hry.

Tešíme sa, že zmysluplne trávia voľný čas.