Na jar tohto roka začala obec Novoť s prístavbou sály Kultúrneho domu z dôvodu nedostatočnej kapacity jestvujúcej sály. Dôvodom sú najmä veľké svadby, obec má čoraz viac obyvateľov a kapacita každým rokom narastá.

Budova Kultúrneho domu bola postavená v roku 1966. Prístavba severozápadnej časti bude riešiť väčšiu kapacitu miest na sedenie. K existujúcemu objektu budú tiež realizované prístavby obsahujúce novú kuchyňu a sklady. Taktiež sa tu bude nachádzať balkón, ktorý bude môcť slúžiť aj ako zasadacia miestnosť.

Predpokladané ukončenie prístavby sa plánuje v druhom štvrťroku roka 2019.