Sútaž sa koná v 3 kategoriach:

Kategória I „Príroda zblízka” - Makrofotografia

Kategória II „Scenérie pohraničia”

Kategória III „Živá i neživá príroda”

 

Prihlášky do súťaže posielajte do 15. októbra 2019 e-mailom na adresu: konkursfoto@ujsoly.com.pl.

Podmienky sútaže a vzor prihlášky je k dispozícii na: www.ujsoly.com.pl