Vážení občania,
Vedenie obce Vás chce informovať, že na stránke obce Novoť bol uverejnený koncept nového územného plánu. Preto Vás chceme poprosiť, aby ste tomuto dokumentu venovali náležitú pozornosť a v prípade, že by ste doň chceli doplniť niektoré parcely alebo plochy, smerujte svoje požiadavky formou oficiálnych žiadostí na prednostu obce. Našim spoločným cieľom je, aby schvaľovaný dokument čo najviac zodpovedal reálnemu stavu a bol dobrým základom pre náš ďalší rozvoj.

Svoje pripomienky môžete predkladať do 28.12.2020.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Koncept nového územného plánu