Dňa 10. februára 2018 sa v našej obci uskutočnia Furmanské dni.

 

Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 5. februára 2018 na adresu:

Ing. Anton Kondela, 029 55 Novoť 909

MVDr. Ján Orčík, 029 55 Novoť 333

 

PRIHLÁŠKA