Stredoslovenská energetika a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach bude v našej obci prerušená distribúcia elektrickej energie, a to v termíne:

 

10.04.2018 (t. j. utorok) v čase od 8:00 do 14:30 hod. v časti obce Zimnicová (od č. d 345 po č. d. 346)

11.04.2018 (t. j. streda) v čase od 8:00 do 12:30 hod. v časti obce Šoltýšstvo oproti Colorspolu (od č. d. 175 po č. d. 221 a novostavby v danej lokalite)