Stredoslovenská distribučná a. s. oznamuje občanom, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach bude v našej obci prerušená distribúcia elektrickej energie, a to:

  • dňa 18.01.2019 v čase od 8:00 do 16:00 hod. v časti obce Podešťanská (č.d. 794 až 809)
  • dňa 8.02.2019 v čase od 8:00 do 15:30 hod. v časti obce Zimnicová (č.d. 225 až 270)