Vážení občania, vážení priatelia obce Novoť,

dovoľte mi, aby som sa v mene vedenia obce poďakoval všetkým, ktorí využili možnosť a nechali sa otestovať. Obrovský záujem nás milo prekvapil a výsledky nám pomôžu k tomu, aby sme si dokázali urobiť obraz o pandemickej situácii v našej obci.

Za posledné tri dni bolo otestovaných 2021 ľudí a počet nakazených je niečo málo cez sedemdesiat. Podľa posledných informácií nás čakajú ešte dve kolá testovania. To nám umožní porovnávať údaje a ukáže, aká je tendencia ochorenia – či prípadov bude pribúdať, alebo ako si všetci želáme, počty budú klesať.

Prvé kolo testovania, napriek krátkosti času na prípravu, hodnotím ako úspech.

Nepodarilo by sa to bez vynikajúcej koordinácie tímov, ktoré sa na celej akcii podieľali. Chcem poďakovať dobrovoľníkom a mladým zdravotníkom, ktorí na úkor vlastného času neváhali a prišli, aby svojimi schopnosťami pomohli našej obci.

Veľká vďaka patrí ozbrojeným zložkám OS SR, ktoré u nás už od zimnej kalamity majú dobré meno a naša spolupráca bola vždy bezproblémová. Rovnako ďakujem policajtom a samozrejme našim členom DHZ, ktorí spoločne koordinovali ľudí a dozerali na plynulý priebeh testovania.

Špeciálne poďakovanie patrí Orava Rescue System, ktorí počas neskorých večerných hodín dezinfikovali priestory a samozrejme v neposlednom rade našim zamestnancom, ktorí pripravili priestory a celý víkend pomáhali s administráciou a logistikou.

Ďakujem Vám všetkým za trpezlivosť a schopnosť zomknúť sa v krízovej situácii. Verím, že ak si zachováme tento prístup, už čoskoro uvidíme svetlo na konci tunela.

 

S pozdravom starosta.