• Testovanie sa uskutoční v dňoch 21. – 22. novembra 2020. (sobota / nedeľa)
  • Testovanie bude prebiehať v priestoroch obecného úradu, kde pri vstupe dostanete inštrukcie od poverených pracovníkov
  • Testovanie bude prebiehať v čase od 8:00 hodiny do  20:00 hodiny v sále kultúrneho domu budú zriadené dve testovacie miesta so samostatnými východmi a priestorom, kde sa počká na výsledok
  • Na testovanie si treba priniesť občiansky preukaz a kartičku poistenca
  • Deti vo veku od 10 do 18 rokov musia prísť v sprievode rodiča, ktorému bude výsledok odberu odovzdaný
  • Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili osoby staršie ako 65 rokov

Testovanie je dobrovoľné.