V súvislosti s usmernením Ministerstva vnútra, následne s usmernením Krízového štábu SR vo veci šírenia ochorenia koronavírusom COVID-19 na území Slovenskej republiky, prijíma následné opatrenia

 

s platnosťou od 16. marca 2020

ruší všetky stavebné konania
kolaudačné konania
a všetky ostatné konania

do termínu 03. apríla 2020

/respektíve podľa vyvíjajúcej sa situácie/.

 

Za pochopenie ďakujeme.