Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt arriva

Vážený pán starosta, pán prednosta,

dopravná spoločnosť ARRIVA Liorbus, a.s., prevádzka dopravy v Námestove sa na Vás obracia so žiadosťou o vyhlásenie nasledovného oznamu v miestnom rozhlase:

 

„Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s miestnym autobusovým dopravcom Arriva Liorbus, vám oznamujú, že v rámci európskeho týždňa mobility, ktorý začína od 16.9 do 22.9.2018 bude počas celého týždňa zľavnené cestovné pri obyčajnom cestovnom.

Zároveň oznamujeme, že kto si počas tohto týždňa dobije (naplní) čipovú dopravnú kartu bude zaradený do zlosovania.

Tešíme sa, že cestuje s nami 😊 „

Veľmi pekne ďakujeme

S pozdravom

                                        Tomáš G á l i k

                                       vedúci prevádzky