Oravská vodárenská spoločnosť a. s. pripomína občanom, že v týchto dňoch vykonáva previerky napojenia kanalizačných potrubí v jednotlivých domácnostiach. Preveruje sa, aby do kanalizačných prípojok neboli napojené dažďové vody. Zistené stavy budú sankciované zo strany OVS.