V ambulancii  všeobecného lekára sa v dňoch  6. a 7. decembra 2018 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Neordinuje ani zdravotná sestra.          

Zastupuje MUDr. Jatyelová v Oravskej Lesnej.