Opatrenie č.1 - rúška

Opatrenie č.2 - prevádzky a hromadné podujatia

Opatrenie č.3 - hranice