O D V O L Á V A 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

v územnom obvode okresu Námestovo 

od 5. mája 2020, 07:00 hod. 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 17.04.2020. 

 

 

Riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Námestove 

pplk. Ing. Peter Bakaľa, v.r.