Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Námestove Vás Informuje o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  v územnom obvode okresu Námestovo dňom  22. 06. 2018, 10,oo hod.