Terezia, n.o., zariadenie sociálnych služieb v Lokci obsadzuje vol'né pracovné miesta na pozíciach opatrovatcl'/opatrovatel'ka a fyzioterapeut.

Pracovný pomer na dobu neurčitú, s nástupom ihned'.

Hrubá mzda:   

Opatrovatel' - 762,00 cur+ priplatky podl'a Zákonnika práce

Fyzioterapeut - 878,00 cur

Žiadosť o spoluprácu