Lesy SR, Obec Novoť a Agrovex Novoť Vás srdečne pozývajú na XV. ročník  Novotských furmanských dní. V sobotu 2. marca 2019 od 10:00 v areáli Agropenziónu Novoť.

 

Časový harmonogram súťaže :

08.30 – 09.30 hod. registrácia a losovanie poradia
10.00 hod. zahájenie
(nástup koní v priestore rýchlostnej disciplíny)
10.30 – 12.00 hod. I. a II. disciplína (rýchlosť a zručnosť)
13.00 – 14.30 hod. III. disciplína (silový ťah)
15.00 hod. vyhodnotenie

 

 

 

V prípade nepriaznivého počasia si organizátori vyhradzujú právo na zmenu pravidiel a programu.

 

NOVOTSKÉ FURMANSKÉ DNI - XV. ročník - Propozície PDF