Dátum

Čas 14:00

Čas 15:00

Čas 16:00

Čas 17:00

Voľno

10.12.2017

Bar-Smolko

Žiaci-Colorspol

Krokodíl-Zimnicová

Staškovci-Jašicovci

Nitra

17.12.2017

Nitra-Bar

Zimnicová-Staškovci

Colorspol-Krokodíl

Smolko-žiaci

Jašicovci

sobota 6.1.2018

Žiaci-Nitra

Krokodíl-Smolko

Staškovci-Colorspol

Jašicovci-Zimnicová

Bar

14.1.2018

Colorspol-Jašicovci

Nitra-Krokodíl

Smolko-Staškovci

Bar-Žiaci

Zimnicová

21.1.2018

Krokodíl-Bar

Jašicovci-Smolko

Zimnicová-Colorspol

Staškovci-Nitra

Žiaci

28.1.2018

Smolko-Zimnicová

Bar-Staškovci

Nitra-Jašicovci

Žiaci-Krokodíl

Colorspol

4.2.2018

Bar-Jašicovci

Zimnicová-Nitra

Staškovci-Žiaci

Colorspol-Smolko

Krokodíl

11.2.2018

Bar-Zimnicová

Nitra-Colorspol

Žiaci-Jašicovci

Krokodíl-Staškovci

Smolko

18.2.2018

Bar-Colorspol

Krokodíl-Jašicovci

Zimnicová-Žiaci

Smolko-Nitra

Staškovci

 

Do semifinále postupuje šesť najlepších družstiev.

Sobota 3.3.2018 semifinále+finále. Začiatok o 13:00 hod.

Podrobné informácie ohľadom novotskej stolnotenisovej ligy sú na nástenke v herni firmy Colorspol.