Ďakujeme pánovi Štefanovi Serdelovi, ktorý do obecnej knižnice daroval 150 titulov náboženskej, detskej a dobrodružnej literatúry. Zároveň žiadame občanov, ktorí môžu darovať najmä detskú literatúru, že tak môžu urobiť počas stránkových hodín v knižnici, alebo knihy doniesť na obecný úrad