Pred budovou Coop Jednota bolo vybudované detské ihrisko, ktoré je súčasťou námestia v centre obce. Cieľom projektu bolo vybudovanie detského ihriska pre deti prevažne predškolského veku v obci a vytvorenie ideálnych a hlavne bezpečných podmienok pre rozvoj pohybových aktivít detí, ich hravosti, predstavivosti a prístupu k športu.

Ihrisko bude po celý rok pod dohľadom bezpečnostných kamier a bude nepretržite verejne prístupné. Pozostáva z veľkej detskej preliezky so šmýkačkou, krútiacej preliezky – kolotoča, dvoch prevažovacích hojdačiek a dvoch strunových hojdačiek.

Veríme, že detské ihrisko prinesie úžitok a radosť deťom aj rodičom, ktorí budú vedieť, že ich deti sa hrajú v bezpečnom a príjemnom prostredí.

Na výstavbu detského ihriska bola Obci Novoť poskytnutá dotácia vo výške 8500 € z Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2018, podprogramu č. 2  - Výstavba detských ihrísk.

Názov projektu: „Výstavba detského ihriska v obci Novoť“