Vážení priatelia,

dovoľujeme si Vám predložiť pozvanie na netradičné športové
podujatie v prostredí Slovenskej prírody – NORDIC WALKING ORAVA
2019
. Toto podujatie je bezplatné a organizujú ho certifikovaní
inštruktori SNWA (Slovak Nordic Walking Association) s cieľom
osloviť čo najširšie vrstvy obyvateľov Slovenska a naštartovať
ich pre zdravý spôsob života a pravidelný pohyb.

Naše podujatie nie je limitované ani vekom ani pohlavím ani
zdravotným stavom či telesnou kondíciou – naozaj každý môže
praktizovať tento šport s mnohými zdravotnými benefitmi bez ohľadu
na to, kde ktorý človek žije a aký má denný pracovný režim.

Stretneme sa neformálne 2x ročne na parkovisku pred kolibou Hubertka
v Oraviciach, blízko akvaparku Meanderpark v SOBOTU, 4. MÁJA 2019,
resp. v SOBOTU, 7. SEPTEMBRA 2019
– vždy medzi ôsmou a deviatou
hodinou ráno. Absolvujeme spoločnú rozcvičku, výklad aj riadny
tréning Nordic Walking v lokalite (buď Tichá dolina, Bobrovecká
dolina alebo Juráňová dolina) – pre účastníkom máme
k dispozícii na zapožičanie aj NW palice a dostatok
kvalifikovaných trénerov pre rôzne kategórie cvičencov.

Pripomíname, že účasť na podujatí je bezplatná.

Budeme veľmi radi, keď sa tohoto nášho tréningu spoločne so
svojimi priateľmi, spolupracovníkmi a príbuznými zúčastníte -
najbližšie teda v sobotu, 4.5.2019 ráno od 08:30 hod. na parkovisku
pred kolibou Hubertka v Oraviciach (neďaleko aquaparku Meanderpark).

P.S. V prípade, že poznáte vo svojom okolí ďalších ľudí,
ktorých by takéto podujatie mohlo zaujímať, budeme radi, keď im
toto pozvanie prepošlete.

S pozdravom

Mgr. Robert Kormanak
inštruktor SNWA