V čitateľskom kútiku si čítali a prezerali rôzne knihy a časopisy. Páni mali záujem o vážnejšiu tému, napr. od spisovateľa Mária Puza- Krstný otec, či Sicílčan, dámy sa zamerali najmä na romantickú beletriu od slovenských autorov. Knižnicu navštívili aj mladí čitatelia z Denného centra v CSS Studienka Novoť, ktorí si vypožičali rôzne tituly z obecnej knižnice. Zároveň nám naši šikovní čitatelia Brigitka Makúchová, Karolínka Ovšáková, Martinka Bulvasová a Števko Kolenčík priniesli aj krásne obrázky z prečítaných kníh, ktoré boli ocenené sladkou odmenou a vystavené na nástenke v knižnici.