Stačí len otvoriť dvierka skrinky a vybrať si knihu, ktorá vás zaujme. Môžete si buď knižku požičať a po prečítaní vrátiť späť, alebo ju vymeniť za inú, najlepšie rovnocennú, z vašej domácej knižnice, aby zas mohla poslúžiť niekomu inému. Vytvorí sa tak jednoduchý „kolobeh života“ kníh.

Aby nám búdka slúžila ešte dlho, prosíme, aby ste sa k nej správali šetrne a neničili ju.