Príjem papiera sa vykonáva v budove starej školy v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hod. za prítomnosti školníka.

Papier nesmie byť mokrý, alebo inak znehodnotený.

Do papiera patria:

  • noviny,
  • časopisy,
  • knihy (v mäkkej väzbe),
  • zošity,
  • kancelársky papier,
  • reklamné letáky,
  • katalógy,
  • plagáty,
  • pohľadnice,
  • a pod.

PRVÍ PIATI ŽIACI s najväčším množstvom nazbieraného papiera budú ODMENENÍ.