Vyzbieraný odpad prosíme umiestniť na prístupné miesto k hlavnej ceste.

Vrecia si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.