Merač rýchlosti je umiestnený v blízkosti Materskej školy Novoť, kde zachytáva rýchlosť idúcich vozidiel a upozorňuje ich na prekročenie povolenej 50-tky nápisom SPOMAĽ.

Cieľom projektu je bezpečnosť obyvateľstva, najmä detí. Merač je umiestnený na mieste, kde je zvýšené riziko dopravných kolízii, keďže sa v blízkosti nachádza autobusová zastávka.

Merač rýchlosti sa obci podarilo získať s pomocou podpory Nadácie ALLIANZ, ktorá nám poskytla dotáciu vo výške 1500 € na projekt „Informačný panel na meranie rýchlosti vozidiel“.

Za poskytnutú dotáciu Nadácii Allianz ďakujeme.