Dňa 23.04.2018 od 8:00 do 10:00 hod. sa v sále KD uskutoční dobrovoľné darcovstvo krvi. Prosíme občanov, ktorí v tomto čase môžu prísť darovať krv, aby sa z organizačných dôvodov prihlásili na tel. č. 043/5590215 alebo e-mailom na: obec@novot.sk.