Vaše tváre bývajú zbrázdené starosťami všedných dní. Častokrát trápením, ktoré sme Vám svojou nezodpovednosťou či nerozvážnosťou spôsobili. Ste tu s nami od nášho počiatku a bedlivým okom bdiete nad tým, aby z nás vyrástli čestní ľudia - synovia a dcéry, ktoré tiež budú matkami.

Ste to práve vy, kto je našou nádejou a budúcnosťou v kolobehu ľudskej existencie. Ste to vy, kto nám poskytuje ochranu, útočisko a vytvára náš domov, naše spoločenstvo. Preto je dnešný deň sviatkom nás všetkých.

Milé naše mamy, babky a prastaré matky. Dovoľte mi, aby som vám srdečne zablahoželal a poďakoval Vám za všetku lásku a nehu, s ktorou sa o nás staráte. Aj keď sú podmienky stále ešte obmedzené, myslíme na Vás a prajeme veľa šťastia, zdravia a božieho požehnania.

 

s pozdravom 

 

Radoslav Kozák
starosta obce