Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 13. mája.

Vzdať úctu všetkým mamičkám je možné rôznym spôsobom. Pri tejto príležitosti organizuje každý rok podujatie i obec. Preto by sme chceli pozvať všetky mamičky na kultúrne podujatie dňa 13. mája 2018 o 15:00 hod., v ktorom sa predstavia deti Základnej školy s materskou školou Novoť.