Obec Novoť plánuje v blízkej dobe uskutočniť dobrovoľné darcovstvo krvi v našej obci. Prosíme potencionálnych darcov krvi o nahlásenie, keďže na uskutočnenie tejto akcie je potrebných minimálne 30 darcov. Ďakujeme.

Tel.kontakt: 043/5590215

E-mail: obec@novot.sk