Obecná knižnica v Novoti žiada všetkých občanov, ktorí môžu darovať knihy pre naše deti.

Jedná sa hlavne o:

  • detské knihy
  • náboženské knihy
  • knihy so športovou tématikou

Prosíme všetkých, ktorí nám týmto spôsobom môžu pomôcť, aby nám knihy priniesli do obecnej knižnice (v areáli školy, bývalé dielne), alebo na obecný úrad.

Knihy použité aj nové je možné priniesť počas stránkových dní t.j. každý utorok a štvrtok od 10:00 hod. do 14:00 hod.

Za darované knihy Vám vopred v mene našich detských čitateľov a obecnej knižnice ďakujeme.