Projekt „Máme radi stolný tenis“  bol zameraný  na rozvoj a podporu pohybových aktivít detí, ktoré navštevujú stolnotenisový krúžok.

Výsledkom projektu bolo naučiť deti, ako sa hrá tento šport, aké má pravidlá, zapájať ich do rôznych súťaží v stolnom tenise. 

Z poskytnutého príspevku sme zabezpečili materiálne a technické vybavenie tímu športovými pomôckami a športovými dresmi.

Tešíme sa, že zmysluplne trávia voľný čas.