VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA, MILÍ PRIATELIA

Nakoľko nám to situácia tento rok neumožní, obraciame sa na Vás s prosbou túto akciu podporiť tak, ako nám to podmienky dovoľujú. 

V rámci prechádzky prírodou, si zoberte nejakú tašku, vrecko a naplňte ju odpadom, ktorý Vám padne do oka.

Ak je to možné prosím zoberte ju domov do smetného koša, alebo ju umiestnite na voľne prístupné miesto (najlepšie pri ceste) a kontaktujte nás s informáciou, kde sa tento odpad nachádza. My sa následne postaráme o jeho odvoz.

Túto akciu vyhlasujeme v období od 01.05.2020 do 10.05.2020

kontakt: 0948 447 077 

prednosta@novot.sk 

 

 

Ďakujeme.

 

 

Iba príroda robí veľké veci zadarmo. 

/ René Descartes/