Centrum pre deti a rodiny Istebné

 

od FEBRUÁRA 2020 bude realizovať kurz-PRÍPRAVU na vykonávanie profesie PROFESIONÁLNEHO NÁHRADNÉHO RODIČA

 

Príprava pozostáva z:

 

80 hodín, ak ste ukončili aspoň stredné vzdelanie

60 hodín, ak ste ukončili úplné stredné vzdelanie

Časť prípravy /21hodín/ musí absolvovať aj manžel/ka žiadateľa

 

 

Cieľom profesionálnej náhradnej rodiny je poskytnúť deťom domov do doby, kým sa môžu vrátiť do svojej biologickej rodiny alebo umiestniť do náhradnej rodiny.

Profesionálny náhradný rodič je zamestnancom Centra pre deti a rodiny, starostlivosť o zverené deti vykonáva vo svojej domácnosti.

 

V prípade záujmu o zaradenie do prípravy je potrebné zaslať žiadosť o zaradenie do prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti na

e -mailovú adresu: cpprdedistebne@gmail.com, príp. inf. 0905684255