V poradí už 6. ročník tábora sa uskutočnil 10. až 14. júla 2018. Od marca ho pripravovalo približne 70 mladých dobrovoľníkov od 14 rokov vyššie. Na tábor sa dostalo až 130 detí vo veku 4 až 13 rokov. Bohatý program prebiehal väčšinou v okolí kostola a na dvore starej fary.

Tohtoročnou témou tábora boli Rimania a život prvých kresťanov. Deti od nastupujúcich prvákov po nastupujúcich siedmakov boli rozdelené do 10 skupiniek po 11 detí. Každá skupinka mala svojich troch animátorov. Deti počas tábora spoznávali život prvých kresťanov v Ríme, boli svedkami Šavlovho oslepnutia a obrátenia na kresťanskú vieru, stretli sa s prvým mučeníkom Štefanom, účastnili sa na gladiátorských hrách, putovali za apoštolom Petrom (k soche Krista v Kline), ale taktiež aj utekali pred cisárom Nerom z horiaceho Ríma. Súčasťou tábora bola aj nocovačka v areáli Agrohotela v Novoti.Osobitnou skupinkou bola skupinka menších detí vo veku 4 až 5 rokov, ktoré mali svoj osobitný program a venovalo sa im viacero animátorov.

Tábor pripravilo novovzniknuté občianske združenie Čaje v spolupráci s farnosťou Novoť. Cieľom tábora je rozvíjať v mladých ľuďoch animátorského ducha, pomôcť malým deťom v ich osobnom vývoji s dôrazom na kresťanské hodnoty, ísť im príkladom, venovať im svoj voľný čas a odovzdať im kúsok zo seba.

Ďakujeme všetkým dobrodincom a sponzorom za ochotu pomôcť.